Polityka prywatności

Korzystając z niniejszego serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

ZlokalizujAuto.pl działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

ZlokalizujAuto.pl deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

ADMINISTRATOR - Administratorem gromadzonych danych jest ZlokalizujAuto.pl Patryk Dziadko

z siedzibą w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 151A, NIP: 9492108830, zwany dalej Administratorem.

USŁUGOBIORCA – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której

ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43 (1) kc.

SERWIS – strona internetowa pod adresem www.MonitoringPojazdu.pl

REGULAMIN – dokument, w którym zostały określone szczegółowe warunki korzystania z usług

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204

ze zm.).

ART.2. PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie:
a) w celach rozliczeniowych;
b) w celu sprzedaży i wykonania usługi poprzez stronę internetową, w tym
umożliwienie dostarczenia produktów Usługobiorcy;

c) w celu zapewnienia kontaktu między Usługobiorcą, a Administratorem;
d) do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców, jeśli zostały one
udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do wysyłki (ulica, miasto,

kod pocztowy), a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: firmę, adres oraz NIP.

W przypadku Usługobiorcy, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłka kurierską
Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorcy, w zakresie i na czas

niezbędny do dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na

zlecenie Administratora.

Podając dane osobowe i przystępując do korzystania z usług, Usługobiorca wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w art. 2 i 3 Polityki prywatności.

ART. 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usługi,
ich niepodanie uniemożliwia uruchomienia usługi. Zakres wymaganych danych

wskazany jest Usługobiorcy także w Regulaminie dostępnym w Serwisie

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji zamówienia
usługi, które zlecił Usługobiorca

W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę dodatkowej zgody, dane będą przetwarzane
w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach,

promocjach i usługach, związanych z działalnością Administratora.

Dane Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom

wymiaru sprawiedliwości. Dane Usługobiorców mogą być przekazywane podmiotom

trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą osoby, której

dotyczą.

ART.4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH

POPRAWIANIA

Każda osoba, której danymi osobowymi administruje Administruje ma prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji, poprawiania lub usunięcia.

Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z

2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych,

prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia

sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną
wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@monitoringpojazdu.pl albo pisemnie na adres:

siedziby Administratora

ART. 5 . PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika

odwiedzającego Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie

pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystano przeglądając Serwis).

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających z Serwisu w następujących celach:

a) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia,
b) dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np.
dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

korzystania ze strony internetowej;

c) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze
strony internetowej oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej

identyfikacji Usługobiorcy.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków

korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania

plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie

internetowej serwisu (np. niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia

poprzez formularz zamówienia).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis prowadzony przez

Administratora – zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka zgoda może być również

wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawienia przeglądarki internetowej.

Administrator korzysta też z usług innych podmiotów, które wykorzystują pliki cookies w
następujących celach:

kontrolowanie ruchu na naszych stronach WWW;
zbieranie anonimowych statystyk, które mają na celu ulepszenie produktów
ustalanie liczby użytkowników
wykorzystanie narzędzia do komunikacji
kierowanie reklam
zintegrowanie z portalami społecznościowymi
płatności internetowe.
Administrator korzysta z usług następujących podmiotów:

Google – w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do użytkowników, którzy

odwiedzili stronę MonitoringPojazdu.pl Google Analytics tworzy listy remarketingowe w celu

dopasowania reklam w sieci reklamowej Google. Każdy użytkownik ma możliwość

zrezygnować ze śledzenia poprzez Google Analytics.

Facebook – w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do użytkowników.

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w plikach

"cookies" podmiotów zewnętrznych, ani za ich wykorzystanie.

Proszę zapoznać się z Polityką Prywatności podmiotów zewnętrznych:

Polityka prywatności Google Analytics (http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyovervie

w.html)

Polityka prywatności Facebook (http://pl-pl.facebook.com/help/cookies)

ART.6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą

elektroniczną:

a) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
b) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
c) Dostęp do Konta możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu (adres poczty
elektronicznej) i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by
po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza

polityka prywatności dotyczy tylko strony prowadzonej przez Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.
Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Administrator umieści na stronie

internetowej informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa

wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z opatrzoną datą, od której obowiązuje.

Najistotniejsze z punktu widzenia Usługobiorcy zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez
Usługobiorców zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do

podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są udzielone przez

Usługobiorców zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl